آموزش مربوط به اپل آیدی

در این بخش آموزش های مربوط به اپل آیدی و مشکلات به وجود آمده را بررسی می کنیم :

تغییر رمز اپل آیدی 

تغییر ایمیل اپل آیدی 

Verification Required

ارور ۱۰۰۹ در هنگام وارد کردن اپل آیدی

 ترجمه شده توسط : بسته بندی