نرم افزار AnyDesk

نرم افزار AnyDesk برای ارتباط بین دو کامپیوتر از راه دور می باشد

از این نرم افزار برای رفع مشکل سیستم هایی که دسترسی به آنها سخت می باشد استفاده می گردد .

برای دانلود این نرم افزار بر روی آیکون نرم افزار کلیک نمایید .ترجمه شده توسط : بسته بندی